"Man havde lyst til at være her i mere end fem minutter"

27.09.23
Den 15. november fylder biblioteket i Nykøbing 150 år. I den forbindelse har vi talt med tre af bibliotekets ledere - på tværs af tider. Den anden i rækken er John Larsen, der var biblioteksleder i Nykøbing-Rørvig og Odsherred fra 2003 til 2017.

John, du var biblioteksleder i en tid, hvor bibliote- ket i høj grad skulle omstille sig teknologisk. Hvad var det for en udvikling, du oplevede i de år?

Det var en tid fuld af undren og meget usikkerhed over de mange nye muligheder, digitaliseringen skabte for store dele af bibliotekets kerneprodukt – noget, der affødte utroligt mange sjove ideer. Fx forsøgte vi i BOK med hjælp fra Teknologisk Institut og et privat firma, der arbejdede med chipteknologi, at skabe et bibliotek, hvor små lysdioder skulle vise, hvor på hylden efterspurgte materialer stod. Men vi blev også udfordret, især på balancen mellem på den ene side at drive et levende kulturhus/bibliotek og på den anden side at imødekomme efterspørgslen på en mere enkelt vej for brugerne, hvor de kunne tilgå materialer hjemmefra via downloads. Oveni skabte digitale udlån åbningen til en kampplads mellem forlag og biblioteker, hvor borgernes frie ret til oplysning og viden i høj grad blev udfordret af forlagenes ønsker om større betaling for biblioteksudlån.

Hvordan oplevede du, at brugerne af biblioteket udviklede sig undervejs?

Brugerne delte sig i flere kategorier. Mange var uforstående over, at der overhovedet skulle digitaliseres, mens andre ønskede sig et bibliotek, der kunne levere varen hjemme på de enkeltes pc’er fra dag ét. Dagligdagen hos os blev, at vi måtte dele indkøbskontoen op i en fysisk og digital del. Der kom altså færre fysiske materialer på hylderne, og da de digitale materialer var ’usynlige’, skulle biblioteket skabe nye muligheder for brugerne. Et visionært personale brugte meget tid på at udvikle et mere oplysende biblioteksrum, som man havde lyst til at være i mere end fem minutter. Det er mit indtryk, at tiltagene ramte plet hos brugerne, og vi hævede i disse år besøgstallet med mange procent.

Hvad regner du for den største udfordring og den største sejr for biblioteket i din tid?

Den største udfordring var at bringe begrebet ’bibliotek’ fra at være ”et rum med bøger” til at blive et kulturhus med adgang til viden, oplevelse, indtryk og undren. Jeg synes faktisk, vi lykkedes med det i Odsherred. Vi fik skabt et biblioteksrum, som var spændende. Vi fik integreret Aksen og Pakhuset og vist, at kulturhuse og biblioteker hænger sammen, og samtidig fik vi skabt arrangementer, der samlede mennesker på tværs med fx Folkekøkkener og kunstudstillinger.

Læs også interviewene med

Kurt Sørensen, biblioteksleder fra 1966 - 2002: "Biblioteket var byens dagligstue og mødested"

Jesper Bertelsen, biblioteksleder fra 2017 - idag: "Den store udfordring er det kommende generationer"