"Den store udfordring er de kommende generationer"

28.09.23
Den 15. november fylder biblioteket i Nykøbing 150 år. I den forbindelse har vi talt med tre af bibliotekets ledere - på tværs af tider. Den tredje i rækken er Jesper Bertelsen, som har været biblioteksleder i Odsherred fra 2017 og frem til i dag.

Hvordan har du oplevet dine første seks år som del af bibliotekerne i Odsherred?

Da jeg kom til BOK, blev jeg nærmest løftet ind i et netværk af kultursamarbejder på kryds og tværs i Odsherred. BOK er en af de vigtigste aktører på kulturscenen i kommunen, og jeg oplevede, at rigtigt mange gerne ville lege med os. Derfor har vi virkelig skulle holde fokus på at forfølge initiativer, som løfter vores kerneydelser – for bibliotekets vedkommende jo litteratur i bred forstand. Jeg kom i øvrigt til BOK i kølvandet på en omfattende undersøgelse af Borgerservice på biblioteket, som mundede ud i, at vi fik adskilt betjeningen i Borgerservice og bibliotek. På grund af adskillelsen opstod der, næsten uden min mellemkomst, en eksplosion af aktiviteter på biblioteket. Det var den bibliotekariske faglighed og kreativitet, der igen fik frit spil, og vi udgiver i dag tre kataloger om året sprængfyldt med spændende tilbud. Jeg tror faktisk, vi er tæt på 200 arrangementer om året. Det er ret vildt.

I dag har folk mange tilbud alle sider fra, ikke mindst fra skærmene. Hvad er et moderne bibliotek anno 2023, som har en aktuel berettigelse?

Der ingen tvivl om, at vores bibliotek nogle steder er udfordret. Jeg er ikke bekymret for vores kernelånere, nemlig de lidt ældre borgere i kommunen. For dem er vi en uundværlig del af deres hverdag i lokalsamfundet, både som formidler af litteratur i bred forstand og som mødested og fællesskaber. Den store udfordring er de kommende generationer. Børn og unge bruger mere og mere tid ved skærmene, og undersøgelser viser, at det desværre gør dem til dårligere læsere. Vi skal virkeligt være dygtige her og række ud mod de unge. Og vi handler faktisk på det. I de seneste par år har vi brugt mange flere ressourcer på samarbejdet med dagplejer, daginstitutioner, skoler og gymnasie.

Findes der stadig biblioteker om 20 år?

Ja for søren. Biblioteket er i mine øjne en del af fundamentet i vores velfærdssamfund, og Danmarks Statistik viste, at besøgstallene på landets biblioteker var stigende i 2022, hvor mere end 1,5 million mennesker besøgte deres lokale bibliotek. Vi kommer til at blive udfordret af nye former for teknologi, fx chatGPT. Til gengæld tror jeg, at vores rolle som omdrejningspunkt for fællesskab og medborgerskab i lokalsamfundet vil blive styrket gevaldigt. Der vil stadigt være brug for os, både som formidlere af litteratur og litteraturoplevelser i bred forstand og som rum omkring samvær og fordybelse.

Læs også interviewene med

Kurt Sørensen, biblioteksleder fra 1966-2002: "Biblioteket var byens dagligstue og mødested"

John Larsen, biblioteksleder fra 2003-2017: "Man havde lyst til at være her i mere end fem minutter"