"Biblioteket var byens dagligstue og mødested"

27.09.23
Den 15. november fylder biblioteket i Nykøbing 150 år. I den forbindelse har vi talt med tre af bibliotekets ledere - på tværs af tider. Den første i rækken er Kurt Sørensen, som var biblioteksleder i Nykøbing-Rørvig fra 1966 til 2002.

Hvordan så bibliotekets verden og virke ud, da du trådte ind i den, Kurt?

Da jeg tiltrådte som faguddannet biblioteksleder ved årsskiftet 1966, havde Nykøbing købstadskommune netop overtaget driften af det hidtil foreningsdrevne bibliotek i Svanestræde, der da var utidssvarende. Hele bygningen blev inddraget til formålet, istandsat og udstyret med moderne inventar, og så blev der oprettet afdelinger på sygehus og i arrest. Udlånsvirksomheden til voksne og børn mangedobledes hastigt, og 1970 tilføjedes biblioteksafdeling i Rørvig, ligesom biblioteket i Svanestræde flere gange blev udvidet lokale- og personalemæssigt.

På hvilken måde oplever du, at biblioteket dengang adskilte sig mest markant fra det bibliotek, vi kender i dag?

Spørgsmålet er om biblioteket dengang og i dag overhovedet kan sammenlignes, fordi vilkårene er vidt forskellige. Jeg oplever, at nutidens biblioteket står lidt som et levn fra en tid, som ikke mere findes, muligvis fordi hele medieverdenen siden er blevet ganske anderledes. I dag ville man måske slet ikke have opfundet et bibliotek som for 100 eller 150 år siden. Nu er bogstaver og bøger suppleret og domineret af billeder og lyde. Samtidig fremstår biblioteksrummet ofte halvtomt, næsten som om ingen rigtig læser eller låner mere. Det er en stor kontrast til min tid, hvor udlånslokaler og læsesalonen altid var propfulde af voksne og børn. I biblioteket kunne de dykke ned i en omfattende håndbogssamling med opslagsværker, lokalhistorisk arkiv og et stort biblioteksgalleri for skiftende kunstudstillinger og særsamlinger. Og så var bog- og tidsskriftsamlingerne langt større dengang med mange fremmedsproglige værker og et velfyldt kældermagasin med bøger og aviser.

Hvad er du mest stolt over at have været med til ved biblioteket gennem din tid som biblioteksleder?

I de 37 år jeg var leder af Nykøbing-Rørvig kommunes biblioteksvæsen, skabtes noget, der i mine øjne lignede landets bedste bibliotek, altid med på det nyeste i biblioteksverdenen. Det var engageret formidling og rige samlinger – oplevelsesrigt! Der var et positivt samarbejde med lydhøre politikere, som siden skulle resultere i et vidunderligt og meget levende, inddragende og nyskabende bibliotekshus i flere niveauer, hvor man overalt kunne følge med i husets liv, smukt indrettet med magelige møbler og god lyssætning. Biblioteket var i høj grad byens dagligstue og mødested.

Læs også interviewene med

John Larsen, biblioteksleder fra 2003-2017: "Man havde lyst til at være her i mere end fem minutter"

Jesper Bertelsen, biblioteksleder fra 2017 - idag: "Den store udfordring er det kommende generationer"