Sådan bliver du låner

Du skal møde personligt op på et af vores biblioteker. Du skal vise dit sundhedskort og billedlegitimation første gang, du registreres som låner.

Pinkode
Ved indmeldelse skal du vælge en pinkode. Den skal bruges ved udlån på selvbetjeningsautomater,  ved brug af bibliotekets online services samt som indgang til vores selvbetjente afdelinger i Rørvig, Hørve og Egebjerg. Pinkoden består af et 4-cifret tal som du selv vælger.

Sundhedskortet/lånerkortet er personligt.

Brug dit login på hjemmesiden
Når du er registreret som bruger, har du automatisk et login til vores hjemmeside. Du logger ind med dit cpr-nummer (eller lånerkortnummer) og den pinkode på 4 cifre, du selv har valgt ved oprettelsen.

På hjemmesiden kan du følge med i, hvad du har lånt og reserveret, og du kan få et overblik over, hvornår hjemlånte materialer skal afleveres. Du kan også betale eventuelle gebyrer.

Hvis du mister dit sundhedskort/lånerkort
Du skal hurtigst muligt give biblioteket besked, hvis du mister dit sundhedskort/ lånerkort, så det kan spærres. Har du brug for et midlertidigt erstatningskort, koster det 10 kr. Misbruges dit mistede lånerkort, hæfter du for evt. lån, hvis du ikke har fået kortet spærret.

Rettelse af personlige data
Giv biblioteket besked om navne- og adresseændringer, også hvis du skifter e-mailadresse eller telefonnummer. Det er også muligt at rette telefonnummer, e-mailadresse og pinkode via hjemmesiden - du skal være logget ind for at kunne foretage ændringer. Adresseændringer kan ikke foretages på hjemmesiden, da bibliotekssystemet endnu ikke er koblet sammen med CPR-registeret.