Lokalhistorisk litteratur

Alle bibliotekerne i Odsherred har en samling af lokalhistorisk litteratur til udlån. Især Nykøbing Sjælland og Asnæs biblioteker har en større samling, der dækker Odsherred. I Asnæs er der tillige en stor håndbogssamling, der ikke er til hjemlån.

En bred vifte af litteratur om Odsherred

I 1969 udarbejdede Vivian Ovesen ”Odsherred - en bibliografi” over al trykt materiale om Odsherred, men der er jo kommet meget til siden da! Så kom og kig eller søg efter litteratur via bibliotekets onlinesystem.

Ud over medlemsbladene fra de historiske foreninger, findes historiske og arkæologiske artikler om Odsherred i årbøgerne fra det nu ophørte Historisk Samfund for Holbæk Amt/Historisk Samfund for Nordvest-Sjælland. Årbøgerne hed ”Fra Holbæk Amt” i perioden 1907-2005 og ”Fra Nordvestsjælland” i perioden 2006-2012. Der er udarbejdet et register til artiklerne, hvorfra kan man downloade artiklerne fra 1907 til 1958. Find registeret her. 

Særligt for Odsherred findes årbøgerne udgivet af Tage Christiansen ”Odsherred – skildringer fra fortid og nutid” 1929-1936 og ”Det skønne Odsherred” 1944-1953, med mange interessante artikler. Der er også årbøgerne ”Fra Vallekilde Folkehøjskole”, 1895-2008 (op til 2004 produceret af Elevforeningen, derefter af skolen selv). Årbøgerne findes digitaliserede her.

Nævnes skal også Kurt Sørensens mange små ”gule hæfter”, trykt på forskellige småforlag og mestendels skrevet af ham selv. I disse kan man finde introduktioner til mange forskellige dele af Odsherreds historie, fx ”Andelsmejerier i Odsherred”, ”Unnerød – en landsbyidyl”, ”Erindringer fra besættelsestiden i Nykøbing”, ”Med dampskib på Isefjorden”, ”Bakker og udsigter i Odsherred” og mange, mange andre.