Odsherred Lokalarkiv

Odsherred Lokalarkiv er dannet ved en sammenlægning af Nykøbing-Rørvig Lokalhistoriske Arkiv (stiftet i 1966), Dragsholm Lokalhistoriske Arkiv (stiftet i 1974) og Trundholm Lokalhistoriske Arkiv (stiftet i 1977).

Da disse arkiver havde arbejdet med indsamling af materialer gennem mange år, råder Odsherred Lokalarkiv altså over en anselig samling af lokalhistorisk kildemateriale til belysning af Odsherreds historie. Odsherred Lokalarkiv er i dag en del af Odsherred Bibliotek og Kulturhuse.

Kontakt og besøg Lokalarkivet

Icon Description

Du er meget velkommen til at besøge Lokalarkivet på vores afdeling på Asnæs Bibliotek, Centervejen 91, 4550 Asnæs, hvor der er åbent hver onsdag mellem 10 og 16 eller efter aftale.

En af Lokalarkivets to medarbejdere vil være til stede og kan guide i materialet.

Ret direkte henvendelse til:

Jens Hjorth Hansen
jehh@odsherred.dk
5966 5018

eller

Kim Mariegaard
kma@odsherred.dk
5966 5017

Særskilt for grupper/skoleklasser

Lokalarkivet tager gerne imod skoleklasser eller andre grupper, der ønsker at stifte bekendtskab med kilderne til lokalhistorien. 

Ring eller skriv for at få en aftale.
Ved kontakt beder vi om, at du angiver telefonnummer, antal elever samt, hvilket bibliotek I ønsker at besøge i forbindelse med bookningen af besøget.

Du skal booke besøget mindst 10 dage før besøget skal afvikles.

Book her: biblioteket@odsherred.dk

Sådan foregår et arkivbesøg
Vi skræddersyer jeres besøg til jeres faglige interesse med udgangspunkt i identitet, lokalforankring og den gode fortælling i skrift, billede og tale. I er også velkomne til at bruge vores lokale på lokalarkivet som ramme for jeres egen tilrettelagte dag – eller at bruge vores udlånsmaterialer og digitale platforme hjemme i klasselokalet.

Lokalarkivets opgaver

Icon Description

Lokalarkivets opgave er at indsamle, registrere og opbevare skriftlige og fotografiske vidnesbyrd om det liv, der gennem tiderne er blevet levet i det område, som i dag ligger inden for Odsherred Kommunes grænser.

Indsamlingen sker dels for, at disse dokumenter kan bevares for vores efterkommere og dels for at de kan stilles til rådighed for borgere og gæster i nutidens Odsherred. Det daglige arbejde på Odsherred Lokalarkiv varetages af to bibliotekarer med speciale i lokalarkiv-arbejde.

Lokalhistorisk formidling

Lokalarkivet arbejder for at formidle områdets historie til kommunens borgere og besøgende. Det sker blandt andet gennem adgang til vores samlinger, besvarelse af forespørgsler og hjælp til egen forskning. 

De lokalhistoriske foreninger er uvurderlige som mellemled mellem arkivet og potentielle brugere eller givere af materialer til arkivet. Odsherred Lokalarkiv samarbejder derfor naturligvis med egnens lokalhistoriske foreninger: 

Indsamling/aflevering af materialer

Icon Description

Har du materiale, der har tilknytning til Odsherred, vil det glæde os at modtage det - eller låne det, så vi kan tage en kopi. De lokalhistoriske foreninger tager også meget gerne imod.

Hvilken slags materiale har interesse?

Det kan være breve, erindringer, udklip, mødeprotokoller eller fotos med angivelse af hvad og hvem, der er på billederne. Vi laver sammen en aftale om, hvordan vi må bruge materialet. Arkivets arbejde med indsamling, registrering og formidling af arkivalier sker i henhold til Arkivloven og det arkiv-etiske regelsæt, som er udarbejdet af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).

Sådan behandler vi materialer 

Når vi registrerer arkivalier, billeder med mere, bestræber vi os på at samle mest mulig relevant information. Alligevel sker det, at vi for eksempel ikke kender alle personer på et fotografi, eller måske er fotografen ukendt. Vi beder om forståelse, hvis vi har publiceret en registrering eller et billede med mangelfulde oplysninger. Hvis du opdager fejl, vil vi meget gerne høre om det. Skulle vi uretmæssigt have publiceret et billede, der krænker en ophavsretsindehaver, er det helt utilsigtet. I så fald vil vi gerne kreditere, som om tilladelse var givet, og/eller fjerne visningen af billedet fra registreringen. Hvis du ikke ønsker billeder og materiale om dig selv vist på arkiv.dk, bedes du henvende dig til Odsherred Lokalarkiv. Så sørger vi for at få det fjernet.

Kontakt Lokalarkivet

Hvis du vil indlevere materiale eller rette henvendelse, kan du kontakte vores arkivpersonale. 

Ret direkte henvendelse til:

Jens Hjorth Hansen
jehh@odsherred.dk
5966 5018

eller

Kim Mariegaard
kma@odsherred.dk
5966 5017