Om lokalarkivet

Odsherred Lokalarkiv indsamler, registrerer og opbevarer skriftlige og fotografiske vidnesbyrd om det liv, der gennem tiderne er blevet levet i det område, som i dag ligger indenfor Odsherred Kommunes grænser. Indsamlingen sker dels for, at disse dokumenter kan bevares for vores efterkommere. Dels for at de kan stilles til rådighed for borgere og gæster i nutidens Odsherred.

Arkivets materialer
I arkivet finder du blandt andet en stor billedsamling med over 40.000 fotos, en samling af arkivalier (breve, protokoller, fotos mm) fra både private og foreninger/virksomheder, en lokalhistorisk bogsamling, medlemsblade fra lokale foreninger og en omfattende avissamling.

Arkivets materialer kan ikke lånes med hjem, men kan benyttes på stedet. En del bøger og videoer med lokalhistorisk indhold findes dog også i bibliotekets udlånssamling og kan lånes derfra. Materialer, som ikke kan hjemlånes, vil vi i mange tilfælde hjælpe dig til at få i kopi enten elektronisk eller på papir.

Ønsker du materialer fra Gl. Dragsholm og Gl. Nykøbing-Rørvig Kommuner skal du bestille tid i forvejen, da disse materialer skal fremskaffes fra et fjernarkiv.

Arkivets brugere
Odsherred Lokalarkivs "kundekreds" er meget forskelligartet. Den består blandt andet af:

  • Slægtsforskere
  • Lokalhistorisk interesserede borgere
  • Offentlige instanser. Fx benyttede de gamle amter i vid udstrækning lokalarkiverne i forbindelse med kortlægning af forurenede grunde. Omvendt benytter ejere af muligvis forurenede grunde også arkivernes samlinger til at sandsynliggøre, at der fx ikke har været benzinstation på ejendommen.
  • Ejendomsejere og -købere, som bare gerne vil vide noget om deres ejendoms historie. Andre vil måske med hjælp fra arkivets billedsamling, tegninger på arkivet med mere føre ejendommen tilbage til dens "oprindelige" udseende.
  • Forskere - både amatører og professionelle -  som er i gang med studier af forskellige emner, der kan belyses af oplysninger fra lokalarkivet.
  • Forfattere, forlag, udgivere. Det er ikke så få gange, arkivet har leveret stof og billeder til brug i tidsskrifter og bøger.
  • Pressen. Både aviser og tv-stationer henter jævnligt både baggrundsstof samt billeder og filmklip til artikler og indslag.

Om arkivets arbejde
Odsherred Lokalarkiv er en del af Odsherred Bibliotek og Kulturhuse. Arkivets arbejde med indsamling, registrering og formidling af arkivalier sker i henhold til Arkivloven og det arkiv-etiske regelsæt, som er udarbejdet af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).

Det daglige arbejde på Odsherred Lokalarkiv varetages af to bibliotekarer med speciale i lokalarkiv-arbejde. Derudover kan der på arkivet i vekslende perioder være ansat en eller flere arkivassistenter. Disse assisterer med realiseringen af større projekter såsom scanning af arkivets foto-samling, digitalisering af vores lyd- og filmoptagelser med mere.

Historien og samarbejdet med lokalhistoriske foreninger
Odsherred Lokalarkiv er dannet ved en sammenlægning af Nykøbing-Rørvig Lokalhistoriske Arkiv (stiftet i 1966), Dragsholm Lokalhistoriske Arkiv (stiftet i 1974) og Trundholm Lokalhistoriske Arkiv (stiftet i 1977). Da disse arkiver har arbejdet med indsamling af materialer gennem mange år, råder Odsherred Lokalarkiv altså over en anselig samling af lokalhistorisk kildemateriale til belysning af Odsherreds historie.

De lokalhistoriske foreninger er uvurderlige som mellemled mellem arkivet og potentielle brugere eller givere af materialer til arkivet. Odsherred Lokalarkiv samarbejder derfor naturligvis med egnens lokalhistoriske foreninger: Dragsholm Lokalhistoriske Forening, Trundholm Lokalhistoriske Forening, samt arkivgruppen på Vallekilde Højskole.