Miljøstyrelsens artsleksikon

Adgang
Fri adgang
Leksikon med oplysninger om dyr, planter og svampe i den danske natur.

Leksikonet præsenterer både  helt almindelige arter og arter, som er omfattet af en eller anden form for beskyttelse (f.eks. fredning), eller har specielle levevilkår. Men du kan også finde arter, der er helt almindelige.