Odsherred Kommunes Arkiv

Det politisk-administrative materiale.

Kommunearkivet, der har til huse på Rådhuset i Højby, er et myndigheds- og institutionsarkiv, der principielt dækker hele Odsherred Kommune efter 2007, forgængerkommunerne før 2007 og sognekommunerne før 1969 tilbage til de gamle købstads- og sognekommuner fra 1842. En del af arkivalierne er afleverede til Rigsarkivet, og en del findes på de enkelte skoler og institutioner.

Kontakt kommunearkivet

Du kan kontakte arkivet, hvis du f.eks. søger historiske oplysninger om kommunale politiske og administrative beslutninger og sager, hvis du søger oplysninger om dig og din slægt, eller hvis du har mistet dit afgangsbevis fra folkeskolen og har brug for en kopi af beviset eller en udskrift af karaktererne. Kontakt arkivar Søren Kühnrich på srkh@odsherred.dk

Hvis du søger ældre servitutter på ejendomme, kan det ske hos Rigsarkivet via linket: www. arkivalieronline.dk  > Realregistre, skøde- og panteprotokoller >   Dragsholm Birk / Nyk. Sjælland Byfoged  / Retten i Nyk. Sj.