Gebyr og erstatning

Når du afleverer eller fornyer for sent, skal du betale gebyr. Hvis du mister et materiale du har lånt, skal det erstattes.

Når du låner et materiale på vores automater, kan du på skærmen og kvitteringen se, hvornår du skal aflevere lånet. Det er dit eget ansvar at huske at aflevere dine lån, også selvom du tilmelder dig sms- eller e-mailbeskeder. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at du har afleveret de lånte materialer. Ved aflevering er det en god idé at sikre dig, at alle materialer er korrekt registreret og står på din kvittering.

Gebyret skal betales uafhængigt af, om du har modtaget nogen form for påmindelse, hjemkaldelse eller regning.

Sådan betaler du dine regninger

Al inddrivelse af gebyrer og erstatninger overgår til kommunens opkrævning.

Det betyder, at alle ubetalte gebyrer og erstatninger overføres til ’Mit betalingsoverblik’ pr. 2. maj 2024. Så har du et mellemværende hos biblioteket modtager du en opkrævning i Digital Post.

Alle gebyrer og erstatninger (efter den 2. maj 2024) skal betales direkte hos kommunens opkrævning på ’Mit betalingsoverblik’.

Formålet med den nye betalingsløsning er at samle alle betalinger til kommunen ét sted og effektivisere arbejdsgangene. Samtidig overholder vi også Gældsstyrelsens regler omkring inddrivelse af gæld. Du kan læse mere om Gældsstyrelsens regler for inddrivelse her

Sådan betaler du

  • Log ind med dit bibliotekslogin her på siden
  • Gå ind under ’Mellemværende’, hvorfra du bliver sendt videre til kommunens betalingssystem
  • Her kan du betale med betalingskort eller MobilePay
  • Du kan også gå direkte til ’Mit betalingsoverblik’ på borger.dk
  • Du kan ikke betale på bibliotek eller i borgerservice

Gebyrtakster

  VOKSNE
1-7 dage   20 kr.
8-14 dage 50 kr.
15-21 dage  120 kr.
22-39 dage 200 kr.
40 dage + 230 kr.
Klargøring af
erstattet materiale
 50 kr. 

Gebyrerne er fastsat af Byrådet i Odsherred Kommune.

Erstatninger

Materialer, der stadig ikke er afleveret 40 dage efter afleveringsfristen, betragtes som bortkommet og skal erstattes. 

Biblioteket sender en regning på erstatningsbeløbet. Erstatningsprisen for ødelagt og bortkommet materiale fastsættes af biblioteket. Der lægges et gebyr på 50 kr. til dækning af omkostningerne til klargøring af genanskaffet materiale*. 
Dertil kommer et fast gebyr på 230 kr. for voksne og 120 kr. for børn

Hvis du finder materialet inden for et år efter, at du har erstattet det, kan du få erstatningsprisen tilbagebetalt, såfremt biblioteket vurderer at materialet stadig er i god stand. Materialet kan ikke afleveres i automaterne. Kontakt personalet hvis du finder et materiale, du har erstattet. 

Låneforbud

Hvis du skylder 200 kr. eller derover i gebyr, kan du ikke længere låne på biblioteket. Låneforbuddet meddeles skriftligt med 7 dages varsel. 
Hvis du ikke betaler inden for fristen eller sørger for at kontakte biblioteket for at få en evt. afdragsordning, vil gælden uden yderligere varsel blive overdraget til Odsherred Kommune 

*Særligt dyre materialer
Dvd'er, cd-rom'er og visse videoer er licensbelagte, og derfor køber bibliotekerne dem til en helt anden pris end den, du selv køber dem til. Det gør dem væsentligt dyrere at erstatte end et privatindkøbte eksemplar.