Gebyr og erstatning

Når du afleverer eller fornyer for sent, skal du betale gebyr. Hvis du mister et materiale du har lånt, skal det erstattes.

Når du låner et materiale på vores automater, kan du på skærmen og kvitteringen se, hvornår du skal aflevere lånet. Det er dit eget ansvar at huske at aflevere dine lån, også selvom du tilmelder dig sms- eller e-mailbeskeder. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at du har afleveret de lånte materialer. Ved aflevering er det en god idé at sikre dig, at alle materialer er korrekt registreret og står på din kvittering.

Gebyret skal betales uafhængigt af, om du har modtaget nogen form for påmindelse, hjemkaldelse eller regning.

Betal online eller på biblioteket

Du kan betale dit mellemværende online ved at logge ind på odsbib.dk og vælge "Mellemværende". Du betaler via det sikkerhedsgodkendte betalingssystem EASY Nets med Dankort, Visa eller Mastercard og med Mobile Pay.

Du kan også betale dit mellemværende på bibliotekerne i Nykøbing eller Asnæs, hvor vi tager imod kontant betalinger samt betalinger med Dankort, Visa, Mastercard og MobilePay.

Gebyrtakster

  VOKSNE BØRN
1-7 dage   20 kr. 10 kr.
8-14 dage 50 kr. 25 kr
15-21 dage  120 kr. 55 kr.
22-39 dage 200 kr. 100 kr.
40 dage + 230 kr. 120 kr.
Klargøring af
erstattet materiale
 50 kr.  50 kr.

Gebyrerne er fastsat af Byrådet i Odsherred Kommune.

Erstatninger

Materialer, der stadig ikke er afleveret 40 dage efter afleveringsfristen, betragtes som bortkommet og skal erstattes. 

Biblioteket sender en regning på erstatningsbeløbet. Erstatningsprisen for ødelagt og bortkommet materiale fastsættes af biblioteket. Der lægges et gebyr på 50 kr. til dækning af omkostningerne til klargøring af genanskaffet materiale*. 
Dertil kommer et fast gebyr på 230 kr. for voksne og 120 kr. for børn

Hvis du finder materialet inden for et år efter, at du har erstattet det, kan du få erstatningsprisen tilbagebetalt, såfremt biblioteket vurderer at materialet stadig er i god stand. Materialet kan ikke afleveres i automaterne. Kontakt personalet hvis du finder et materiale, du har erstattet. 

Låneforbud

Hvis du skylder 200 kr. eller derover i gebyr, kan du ikke længere låne på biblioteket. Låneforbuddet meddeles skriftligt med 7 dages varsel. 
Hvis du ikke betaler inden for fristen eller sørger for at kontakte biblioteket for at få en evt. afdragsordning, vil gælden uden yderligere varsel blive overdraget til Odsherred Kommune 

*Særligt dyre materialer
Dvd'er, cd-rom'er og visse videoer er licensbelagte, og derfor køber bibliotekerne dem til en helt anden pris end den, du selv køber dem til. Det gør dem væsentligt dyrere at erstatte end et privatindkøbte eksemplar.