Projektet Odsherred læser godnathistorie flyver af sted

01.04.19
Pilotprojektet Odsherred Læser Godnathistorie er i fuld gang, og tilbagemeldingerne er positive.

Vores projekt, Odsherred Læser Godnathistorier, er i fuld gang og tilbagemeldingerne fra de deltagende dagplejere er at det går godt.

Kender du ikke Odsherred Læser Godnathistorier får du her en kort gennemgang af vores pilotprojekt:
Projektet er et samarbejde med dagplejere og sundhedsplejen, hvor vi som bibliotek har lavet en kuffert med udvalgte bøger og tilhørende genstande. Bøgerne er udvalgt ud fra et emne, som dagplejerne arbejder med i deres læreplaner. I denne omgang er det selvhjulpenhed. Dagplejere der er i dagplejernes styregruppe, har hver fået en kuffert og i samarbejde med os lavet en rutine hvor der læses i dagplejen. Børnene får så, efter noget tid, lov at låne deres favorit med hjem hvor den læses. Dette er for at understøtte selvhjulpenhed, sprogforståelse og sprogtilegnelse og for at støtte op om at gøre læsning til en god rutine i hjemmet. Da alle undersøgelser viser, at dette kan være medvirkende til at barnet på sigt får lettere ved at tage en uddannelse. 

I øjeblikket er vi i fuld gang med at søge fonde, så vi kan sikre projektet og få det ud til endnu flere dagplejere og på sigt også til daginstitutioner.