foto Jessica West at Pexels

Fortæl om dit liv under coronakrisen

11.04.20
Hjælp med at indsamle materiale om coronakrisen på internettet og fortæl om dit liv og din hverdag under nedlukningen af Danmark.


Tip Det Kongelig Bibliotek om Corona-info på internettet

Du ved det måske ikke, men Det Kgl. Bibliotek har ansvaret for at indsamle den danske del af internettet, så eftertiden også kan se, hvad vi lavede tilbage i 2020. Når der sker noget særligt, som den pandemi, der i øjeblikket dominerer overskrifterne både i aviser og på nettet, så stiller Det Kongelige Bibliotek skarpt og intensiverer indsamlingen.

Det Kongelige Bibliotek har derfor brug for din hjælp med tips om steder på internettet, der fortæller danskerne om coronakrisen. 


Fortæl Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet om dit liv under coronakrisen

De har også brug for din hjælp til at indsamle viden om dit liv og din hverdag under coronakrisen. Både fortællinger, billeder og små film fra hverdagen.
Vi har især fokus på dagliglivets kultur og ønsker at få dokumenteret, hvordan almindelige menneskers hverdagsliv og samvær foregår i en situation, hvor rammerne for hverdagen er voldsomt forandrede. 

Hent spørgeskemaet og begynd allerede nu at skrive om dit liv og tanker.  Det er fuldt af spørgsmål som Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet gerne vil vide mere om. Men du behøver ikke at besvare alle spørgsmål slavisk. Du kan tage udgangspunkt i spørgeskemaet og svare på det du finder mest relevant for dig. Du kan også vælge at skrive dagbog for en enkelt dag, tage billeder eller lave en lille film. Nationalmuseet har en fin vejledning som du kan se her

Du kan aflevere dit biddrag på mail til Odsherreds Lokalarkiv eller lægge det i en kuvert og putte i vores indkast i Asnæs eller Nykøbing. Skriv ”Lokalhistorisk Arkiv” på kuverten.