Ændringer vedrørende kørekort

19.03.20
Force majeure: Gyldighed på en række kort og beviser forlænges, mens udlån af chauffører tillades.

For at sikre vareforsyningen er der udstedt en bekendtgørelse, som forlænger gyldighedstiden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet.

Læs mere og hold dig orienteret hos Færdselsstyrelsen