billede af Silke Weitling

Vinterbier af Norbert Scheuer

19.07.21
Silke - cand.scient med hang til klassikere og tysk litteratur

Fantastisk bog!
Sproget er stille og registrende, alligevel er den vildt spændende og så får man rigtig megen viden om bier.

Året er 1944 - Biavler og tidligere gymnasielærer Egidius Arimond er pga. af sine voldsomme epilepsianfald ikke indkaldt som soldat. 
For at betale sin livsvigtige medicin hjælper han jøder over grænsen til Belgien ved at transportere dem skjult i special-byggede bistader.
Men jo tættere de allierede styrker kommer, jo vanskeligere bliver det for Egidius. Det er næsten umuligt for ham at skaffe sin livsvigtige medicin og jagten på 
styrets modstandere intensiveres.