Kapital og ideologi af Thomas Piketty

11.01.21
Bibliotekar Eva er kontaktperson for læsekredsene og hjælper blandt andet med at finde gode bøger til læsekredsene.

Kapital og ideologi af Thomas Piketty er en af de vigtigste bøger i dette århundrede.
Piketty præsenterer sine visioner for en bedre og mere retfærdig verden.  Han sætter økonomien i kontekst og bringer kapitalismen ind i et fælles sprog, hvor alle, der vil, kan være med til at diskutere, hvordan den økonomiske magt skal udøves og kontrolleres.
Bogen siger ikke det sidste ord, men den åbner en stor samtale. Måske den vigtigste i dag.