Gode link til din opgave - Samfundsforhold

16.03.20
SAMFUNDSFAG

Climate Change Knowledge Portal
På Climate Change Knowledge Portal får du adgang til information, data og rapporter om klimaforandringer fra hele verden.

Danmarks Statistik
Hos Danmarks Statistik får du adgang til alle samfundets statistiske oplysninger. Du får desuden adgang til at søge via Statistikbanken

Dansk Institut for Internationale Studier
Dansk Institut for Internationale Studier er en uafhængig forskningsinstitution, der arbejder med forskning og analyse inden for globalisering, sikkerhed, udvikling og udenrigspolitik. Adgang til mange gratis publikationer via hjemmesiden.

Dansk Meteorologiske Institut
Hos Danmarks Metrologiske Institut får du adgang til meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske målinger.

Forbrugerrådet Tænk Kemi
Forbrugerrådet Tænk Kemi er forbrugerens kemivagthund, her finder du oplysninger om kemien i vores hverdag.

KVINFO
Hos KVINFO får du oplysning om køn, ligestilling og etnicitet.

Miljøstyrelsens artsleksikon
Leksikon med oplysninger om dyr, planter og svampe i den danske natur.

Psykiatri fonden
Psykiatrifonden er en humanitær, sygdomsbekæmpende organisation, som har samlet en lang række artikler, information og forskning indenfor psykiatrien - skab overblik over de udfordringer som er forbundet med at være psykisk sårbar i et samfund som Danmark.

Religion.dk
Alsidig religionsportal om adgang til debatfora, nyheder og baggrundsartikler om religion i Danmark og udlandet.

Retsinformation 
finder du gældende dansk lovgivning. Retsinformation er statens juridiske informationssystem, der giver adgang til alle love, bekendtgørelser, cirkulærer m.m. samt til Folketingets dokumenter.
Man skal holde tungen lige i munden for at søge præcist i Retsinformation. men der er god hjælp at hente i minikurset Find jura på nettet - Retsinformation.dk 
https://www.ekurser.nu/kursus/296

Sundhedsstyrelsen
Hos Sundhedsstyrelsen finder du information om en lang række emner om sundhed, livsstil, sygdom og behandling.

Videnskab.dk
Formidler nyheder om dansk og udenlandsk forskning.