Vil du uddannes til at sikre Odsherreds lokalhistorie?

10.04.19
Er du interesseret i lokalhistorie, og har du lyst til at blive en del af Odsherred Lokalarkiv? Så har du nu muligheden for at komme på arkivuddannelse og lære at arbejde med Odsherreds lokalhistorie.

”Frivillige er vigtige i arbejdet med Odsherreds spændende lokalhistorie, fordi vi får så meget interessant  materiale ind hele tiden. Derfor gør vi nu en ekstra indsats for, at frivillige kan få en uddannelse i arkivarbejdet med Odsherreds rige historie som omdrejningspunkt”, fortæller Jens Hjorth Hansen fra Odsherred Lokalarkiv. 

Arkivet har fået midler fra Velux Fonden til at tilbyde en arkivuddannelse til både nuværende og nye frivillige. Der er allerede 15 tilmeldte, men da der er plads til 30, tilbyder lokalarkivet derfor yderligere 15 deltagere, der er fyldt 60 år, at komme med. 
Uddannelsen foregår i hyggeligt samvær med andre historisk interesserede, og samtidig bliver der rig mulighed for at fordybe sig i Odsherreds spændende historie. Fem timer ugentligt deltager de frivillige i det vigtige arbejde med at registrere og efterbehandle lokalhistoriske arkivalier og fotos. 

Om uddannelsen
Der er fem moduler på uddannelsen, hvor hvert modul varer 2 dage. Hele uddannelsen strækker sig over ca. to år. De første to moduler om behandling og registrering af arkivalier og registrering af billeder bliver afholdt på lokalarkivet på Vig Bibliotek i dagene 29. april, 13. maj, 9. september og 16. september. Alle dage kl. 10-16. De frivillige får bl.a. indsigt i lokalarkivets samlinger, arbejdet med arkivalierne, behandling af fotos og formidling af lokalhistorien.
Er du interesseret i at blive frivillig og komme med på uddannelsen, kan du kontakte bibliotekarerne Kim Mariegaard og Jens Hjorth Hansen på telefon 5966 5000 eller e-mail biblioteket@odsherred.dk senest fredag den 26. april 2019.

Om Odsherred Lokalarkiv
Odsherred Lokalarkiv er en del af BOK - Odsherred Bibliotek, Borgerservice og Kulturhuse. Arkivet arbejder dagligt med at registrere og formidle arkivets samlinger og tager sig af alle henvendelser om Odsherreds Lokalhistorie. Der er flere velfungerende frivillige arbejdsgrupper, der bl.a. arbejder med billedregistrering, slægtsforskning, digitalisering af film- og lydoptagelser samt sortering og registrering af arkivets materialer.