Forfatterfokus: Merete Pryds Helle

Af Anna
03.09.18
Merete Pryds Helle har studeret litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og fokuserede i sin bachelor på emnerne middelalder og renæssance.

Pryds Helle beskriver det at blive forfatter således: “… Jeg kan sige, at det at blive forfatter, for mig har været en måde, jeg kunne blive mig selv på. Måske ikke hele tiden, men sporadisk, når teksten lever og ånder under mig, og jeg selv lever og ånder, trækker vejret i samme rytme som sætningerne, og føler mig i mit rette element.” (Merete Pryds Helle: Hvordan jeg blev forfatter, side 33).

Pryds Helle debuterede i 1990 med novellesamlingen ”Imod en anden ro”, og fulgte op i 1993 med ”Vandpest”. Gennemgående for Pryds Helles forfatterskab er et fokus på sprogets finurligheder og en interesse for naturvidenskabens historie – dette er især tydeligt i de tidlige udgivelser.  Forfatterskabet kredser generelt om undersøgelsen af sprogets og kulturens rolle, både overfor det enkelte menneske og for relationerne mellem mennesker. Konflikten mellem viden, fornuft og kultur på den ene side, og naturen, det sanselige og det, som ligger uden for sproget på den anden, er på spil flere steder.

Igennem sit forfatterskab har Pryds Helle arbejdet med mange forskellige genrer – både lyrik, essays, børnebøger, radioteater, computerspil og ikke mindst romaner. Hun har skrevet Danmarks første SMS-roman ”Jeg tror jeg elsker dig” og Ipad-romanen ”Begravelsen”, og sidste år blev hun tildelt de Gyldne Laurbær for romanen ”Folkets Skønhed” hvori hun fortæller sin egen slægts historie, og tegner et billede af Danmark gennem det 20- århundrede.  Hun er netop nu aktuel med romanen ”Vi kunne alt”, en selvstændig fortsættelse til ”Folkets Skønhed”.Forfatterfokus: Merete Pryds Helle

Merete Pryds Helle har studeret litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og fokuserede i sin bachelor på emnerne middelalder og renæssance.

Pryds Helle beskriver det at blive forfatter således: “… Jeg kan sige, at det at blive forfatter, for mig har været en måde, jeg kunne blive mig selv på. Måske ikke hele tiden, men sporadisk, når teksten lever og ånder under mig, og jeg selv lever og ånder, trækker vejret i samme rytme som sætningerne, og føler mig i mit rette element.” (Merete Pryds Helle: Hvordan jeg blev forfatter, side 33).

Pryds Helle debuterede i 1990 med novellesamlingen ”Imod en anden ro”, og fulgte op i 1993 med ”Vandpest”. Gennemgående for Pryds Helles forfatterskab er et fokus på sprogets finurligheder og en interesse for naturvidenskabens historie – dette er især tydeligt i de tidlige udgivelser.  Forfatterskabet kredser generelt om undersøgelsen af sprogets og kulturens rolle, både overfor det enkelte menneske og for relationerne mellem mennesker. Konflikten mellem viden, fornuft og kultur på den ene side, og naturen, det sanselige og det, som ligger uden for sproget på den anden, er på spil flere steder.

Igennem sit forfatterskab har Pryds Helle arbejdet med mange forskellige genrer – både lyrik, essays, børnebøger, radioteater, computerspil og ikke mindst romaner. Hun har skrevet Danmarks første SMS-roman ”Jeg tror jeg elsker dig” og Ipad-romanen ”Begravelsen”, og sidste år blev hun tildelt de Gyldne Laurbær for romanen ”Folkets Skønhed” hvori hun fortæller sin egen slægts historie, og tegner et billede af Danmark gennem det 20- århundrede.  Hun er netop nu aktuel med romanen ”Vi kunne alt”, en selvstændig fortsættelse til ”Folkets Skønhed”.

 

Kilde: https://forfatterweb.dk/oversigt/zpryds00

Materialer