Trundholm Lokalhistorisk Forening

Bliv frivillig i Trundholm Lokalhistorisk Forening

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til den forhenværende Trundholm kommunes historie (Asmindrup, Egebjerg, Højby, Odden og Vig sogne) gennem afholdelse af arrangementer og andre egnede aktiviteter, samt at indsamle lokalhistorisk materiale i form af trykt materiale, arkivalier, billeder m.v., til belysning af den forhenværende Trundholm kommunes historie i samarbejde med Odsherred Lokalarkiv. 

Foreningen udgiver et medlemsblad ved navn "NØGLEN". I bladet bringes dels oplysninger om, hvad foreningen har af forskellige arrangementer og andre aktiviteter. Dels bringes der nyt fra Odsherred Lokalhistoriske Arkiv.

Men vigtigst af alt bringes i bladet et væld af gode artikler om Trundholms historie illustreret med fotos bl.a. fra Odsherred Lokalhistoriske Arkivs billedsamling.

Kontakt:
Formand Inga Overgaard, i.o@overgaard.mail.dk, 59 32 69 73