Lokalarkivets opgaver

Lokalarkivets opgave er at indsamle, registrere og opbevare skriftlige og fotografiske vidnesbyrd om det liv, der gennem tiderne er blevet levet i det område, som i dag ligger inden for Odsherred Kommunes grænser.

Indsamlingen sker dels for, at disse dokumenter kan bevares for vores efterkommere og dels for at de kan stilles til rådighed for borgere og gæster i nutidens Odsherred. Det daglige arbejde på Odsherred Lokalarkiv varetages af to bibliotekarer med speciale i lokalarkiv-arbejde.

Lokalhistorisk formidling

Lokalarkivet arbejder for at formidle områdets historie til kommunens borgere og besøgende. Det sker blandt andet gennem adgang til vores samlinger, besvarelse af forespørgsler og hjælp til egen forskning. 

De lokalhistoriske foreninger er uvurderlige som mellemled mellem arkivet og potentielle brugere eller givere af materialer til arkivet. Odsherred Lokalarkiv samarbejder derfor naturligvis med egnens lokalhistoriske foreninger: