Om Lokalarkivet

Odsherred Lokalarkiv er dannet ved en sammenlægning af Nykøbing-Rørvig Lokalhistoriske Arkiv (stiftet i 1966), Dragsholm Lokalhistoriske Arkiv (stiftet i 1974) og Trundholm Lokalhistoriske Arkiv (stiftet i 1977).

Da disse arkiver havde arbejdet med indsamling af materialer gennem mange år, råder Odsherred Lokalarkiv altså over en anselig samling af lokalhistorisk kildemateriale til belysning af Odsherreds historie. Det meste af dette materiale er samlet på Vig Bibliotek, der er dog også en del materiale på Asnæs Bibliotek. Odsherred Lokalarkiv er i dag en del af Odsherred Bibliotek og Kulturhuse.