Indsamling/aflevering

Har du materiale, der har tilknytning til Odsherred, vil det glæde os at modtage det - eller låne det, så vi kan tage en kopi. De lokalhistoriske foreninger tager også meget gerne imod.

Hvilken slags materiale har interesse?

Det kan være breve, erindringer, udklip, mødeprotokoller eller fotos med angivelse af hvad og hvem, der er på billederne. Vi laver sammen en aftale om, hvordan vi må bruge materialet. Arkivets arbejde med indsamling, registrering og formidling af arkivalier sker i henhold til Arkivloven og det arkiv-etiske regelsæt, som er udarbejdet af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).

Sådan behandler vi materialer 

Når vi registrerer arkivalier, billeder med mere, bestræber vi os på at samle mest mulig relevant information. Alligevel sker det, at vi for eksempel ikke kender alle personer på et fotografi, eller måske er fotografen ukendt. Vi beder om forståelse, hvis vi har publiceret en registrering eller et billede med mangelfulde oplysninger. Hvis du opdager fejl, vil vi meget gerne høre om det. Skulle vi uretmæssigt have publiceret et billede, der krænker en ophavsretsindehaver, er det helt utilsigtet. I så fald vil vi gerne kreditere, som om tilladelse var givet, og/eller fjerne visningen af billedet fra registreringen. Hvis du ikke ønsker billeder og materiale om dig selv vist på arkiv.dk, bedes du henvende dig til Odsherred Lokalarkiv. Så sørger vi for at få det fjernet.

Kontakt Lokalarkivet

Hvis du vil indlevere materiale eller rette henvendelse, kan du kontakte vores arkivpersonale. Find Lokalarkivets kontaktoplysninger her