Women’s Studies International

Adgang
Kun adgang på biblioteket
Databasen indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer.
Women’s Studies International er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Ca. 10% af basen én million primært engelsksprogede referencer er fuldtekst.
Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.
Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning.

Om adgangen
Alle folke- og forskningsbiblioteker fået gratis adgang til reference- og fuldtekstdatabasen Women’s Studies International.
Adgangen er tilvejebragt via en licensforhandling mellem Det Kgl. Bibliotek og EBSCO.