Retsinformation

Adgang
Fri adgang
Gældende dansk lovgivning
Retsinformation finder du gældende dansk lovgivning. Retsinformation er statens juridiske informationssystem, der giver adgang til alle love, bekendtgørelser, cirkulærer m.m. samt til Folketingets dokumenter.

Når du søger på en lov, får du både vist gældende love samt historiske love. Der kan søges samlet i alle databaserne eller enkeltvis i Lovtidende, Ministerialtidende, danske love eller de enkelte ministerier. Der kan søges på præcis lovtitel eller populærtitel f.eks. "serviceloven".