Kalliope

Adgang
Fri adgang
Kalliope er en database indeholdende ældre dansk lyrik, samt biografiske oplysninger om danske digtere.

Databasen indeholder kun lyrik af digtere der har været døde i mere end 70 år, og deres værker derfor er blevet ”offentlige ejendom”.  Alle materialerne i databasen kan derfor bruges frit.
Det er muligt at søge på: ”digtere”, ”værker”, ”digte” samt læse baggrundsmateriale.