Danmarks Breve

Adgang
Fri adgang
Her finder du digitaliseringer af trykte brevudgivelser fra Det Kgl. Bibliotek
Hvad er Danmarks Breve?

Danmarks breve er en søgebase, hvor du finder digitaliseringer af trykte brevudgivelser fra Det Kgl. Bibliotek. Digitaliseringerne muliggør at søge på tværs af brevudgivelser, du kan f.eks. finde breve fra samme afsender, selvom brevene ikke er blevet trykt i samme udgivelse. Det er også muligt at lave fuldtekstsøgning for at undersøge om en afsender benytter bestemte ord eller fraser. Og endelig har Danmarks Breve gjort det nemmere at benytte bibliotekets mange brevudgivelser, uanset hvor i verden du befinder dig.

Hvad kan jeg finde?

I første omgang finder du over 12.000 breve, der er resultatet af flere års scanningsarbejde af bøger, metadatering og programmering. Hele projektet indeholder over 70.000 breve, der løbende vil blive frigivet efterhånden som ophavsretten på brevudgivelserne udløber. I fremtiden håber Det Kgl. Bibliotek desuden på at kunne indlemme flere breve i brevbasen fra bl.a. andre institutioner og bibliotekets egne samlinger.

Oversigt over brevudgivelser som p.t. er tilgængelige i Danmarks Breve.