borger.dk

Adgang
Fri adgang
Borger.dk er din indgang til hele det offentlige Danmark.
Her kan du finde information og betjene dig selv overfor det offentlige indenfor langt de fleste myndighedssager. Du skal for eksempel gå på borger.dk, når du skal melde flytning, bestille blåt sundhedskort, skifte læge, søge tilskud, skrives op til friplads - og meget meget mere.
 
Det er også på borger.dk du skal tjekke din digitale postkasse for beskeder fra det offentlige.
 
NB: I mange tilfælde skal du bruge dit NemID for at benytte den digitale selvbetjening.
 
Se vejledning på E-kurser.nu