Om dette arrangement

Tid
10:00 - 18:00
Pris
Gratis
Target
For alle
Udstilling

Hussein Shehadeh udstiller i biblioteksgalleriet

01.03.21 - 31.03.21
En udstilling på 30 farvefotos, kan fra tirsdag d. 8 december 2020 og måneden ud, ses i på Nykøbing Sjællands bibliotek.

De er taget af Hussein Shehadeh, journalist og foredragsholder med forhold i den arabiske verden som sit speciale. Hussein Shehadeh har sendt os følgende oplæg som optakt til udstillingen.
Oman, Tradition og Tidsmaskinen – 50 år i harmonisk udvikling.


Man kunne begynde med den sætning, som de fleste eventyr begynder med: Der var engang et land, som for over 50 år siden brød alle rekorder for udviklingstempo og som i en håndevending og uden traumer gik fra middelalderen til det 21. århundrede.


Oman er et land med en skønhed, der er unik i Golfområdet: Fra de spændende, bjergfyldte panoramaer nordpå til de grønne, tropiske planter i syden. Turismen er i sin barndom, men den tilskyndes af regeringen som en måde at tjene fremmed valuta på og at sprede indtjeningen og skabe job for omanerne. Vægten lægges på kvalitet, hvor man griber til en selektiv strategi for at undgå de negative sider ved masseturisme - ikke så meget for at få rige turister til landet, som for at sikre respekt for den lokale kultur og traditionerne.


Det politiske klima i Oman er stabilt og undervisning, uddannelse og sundhedssektor forbedres til stadighed.


I løbet af cirka 50 år er det lykkedes for nyligt afdøde Sultan Qaboos, at forandre sit land fra et fattigt, primitivt beduinsamfund til et moderne, fremgangsrigt land. Det enorme spring fra fattigdom til velstand har sikret fred og stabilitet i Oman. Fra starten søgte den unge sultan at holde så meget af Omans kulturelle arv intakt som han kunne. Han opfordrede mænd til at bære deres traditionelle dishdashas, deres lange, hvide klædning. I deres bælter ser man stadig symbolet på mandighed, khanjar, en krum daggert i rigt dekoreret skede.
 

Sultan Qaboos døde 11/1-2020 og magten er blevet overgivet fredeligt til hans fætter, den tidligere kulturminister, den på Oxford uddannede 65 årige Haitham bin Tariq Al-Said, som har lovet at forsætte med den samme reformvenlige politiske linje.


Landet har siden 1970 haft fornemmelsen for reformer. Det gælder kvinders stilling og status i samfundet, tidssvarende retssystem og en form for demokrati, som afspejler sig i etableringen af to folkelige nationalråd (majlis ashura og majlis Oman). Den form for demokrati kan ikke sammenlignes med det vestlige. Oman er et traditionelt, arabisk samfund, som trods alt adskiller sig fra de andre lande i Golfen.

Tags