Om dette arrangement

Tid
14:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Target
For alle
Udstilling

Fernisering: HESK jubilæumsudstilling i PAKHUSgalleriet

14.09.19
Kom til fernisering på HESK jubilæumsudstilling i PAKHUSgalleriet. Det er lørdag d. 14. september kl. 14.

Kunstnergruppen HESK fylder 40 år og fejrer jubilæet med en udstilling i PAKHUSgalleriet. 
Udstillingen kan ses fra lørdag d. 14. september til d. 5. oktober.

Historien om HESK er historien om en kunstnergruppe, der trods vidt forskellige udtryk har fulgtes ad i 40 år. 
Oprindeligt var det de tre kunstnere: Jan Kiwi, Anders Ulstrup og Peter Møller, der dannede gruppen HESK, som er opkaldt efter HE for Herlev og SK for Skovlunde. 
Kort tid efter kom Mette Jørgensen med. 

Til ferniseringen vil der være åbningstale ved Gitte Hededam og et lille musikalsk indslag ved Niels Bugge og John Larsen.  

Om kunstnerne i HESK:  

Jan Kiwi - "Øhavets havfruer"
"Jeg kommer med fred og kærlighed" kan være konklusionen af, hvad Jan Kiwis kunst handler om. Til alle tider har kunstnere brugt kvindekroppen til at fortælle vigtigheden af tilstedeværelse, sanselighed, kærlighed og glæden ved at være til. 
Det er også Jan Kiwis ambition med sine billeder, hvor omdrejningspunktet netop er det positive og glæden ved livet - og han kan efter eget udsagn "ikke finde et bedre motiv end kvindekroppen til at fortælle den historie".

Nogle spørger, hvorfor hans motiver ikke har noget ansigt. Det er fordi, det ikke er personen og identifikationen, han vil beskrive - men farve, form og drømme om fred og kærlighed. 
Jan Kiwi Hesk kommer fra Øhavet - nærmere bestemt Marstal på Ærø, hvor de har et slogan: "Alt er vand ved siden af Ærø", hvad er så mere naturligt end at fortælle historien om "Øhavets havfruer". 

Mette Jørgensen
Mønstre og ornamenter optager Mette Jørgensen - både som æstetisk udtryk og i symbolsk betydning. Det kan være tilfældige mønstre, som optræder i naturen eller i byrummet, men også de konstruerede ornamenter, der har en kulturel oprindelse. 
I Mette Jørgensens motivkreds optræder dyr og landskaber ofte. Dyrene er sjældent genkendelige af art og form, men rummer mulighed for at udtrykke genkendelige følelser og tilstande. Der kan være flere billeder i billedet, således at det ene afløser det andet, og hvor perspektiv og fokus må skifte. 

Mette Jørgensens fagfelt har altid været indenfor det tekstile. Tilbage i 80'erne begyndte hun med store applikerede tæpper. Efterhånden har hun bevæget sig over i akrylmaleriet på lærred og næsten altid - som nu - med forskellige former for serigrafisk tryk indover. I hendes billeder ønsker hun dog stadig at fange stofligheden i det plane billede og arbejder gerne lag på lag. 

I forbindelse med arbejdet til HEKS jubilæumsudstilling har hun genoptaget den tekstile udtryksform, men i mindre skala. Langsommeligheden i at sy sting på sting giver et godt modspil til de hurtige penselstrøg og mulighed for at opbygge et andet billedunivers. Både i de tekstile fortællinger og gouacherne ønsker jeg at slå en stemning an og skabe et rum til videre fortolkning. 

Anders Ulstrup
Anders Usltrup indfanger musikkens natur, stemning og miljø i sine billeder snarere end at opsøge total portrætlighed. Mange musikere, hvis musik vi føler os fortrolige med, har vi kun oplevet vi CD, plader, DVD eller koncerter. Så når vi synes, vi genkender deres ansigtsudtryk eller kropssprog, er det måske et pladecover eller billeder fra en avis, vi genkender. 

Udover musikken er Ulstrups værker har hans rejseoplevelser fra Færøerne og Norge givet ham lyst til at tage landskabsmaleriet op, ligesom rejser på Grønland og i de franske og schweisiske alper har appelleret til denne del af hans motiver. 

Peter Hesk Møller
Fra 1979 til i dag har Peter Hesks fokus været på skulpturen i dens mange afskygninger - ler, tegl-træ-fiberbeton-gips og ikke mindst bronzen har fyldt meget. 
Han arbejder med abstraktionen over dans og dansere, hvor kontrasten mellem patineringen og poleringen giver bevægelsen. 

Desuden har porten i mange år været et tilbagevendende tema, hvor det at stå på en side af porten og beslutte sig for at gå igennem og erkende den ændring, din beslutning betyder. 
Portens søjler er henholdsvis den feminine og maskuline side af, og overliggeren bliver symbolet på den aktive handling gennem porten.