Forside af bogen "Fra nakke fattighus"

Om dette arrangement

Tid
19:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe
For voksne
Foredrag

UDSOLGT - Fra Nakke Fattighus til Rørvig Alderdomshjem

24.01.24
Bliv klogere på historien bag Nakke Fattighus fra dets begyndelse og indtil det blev afløst af Rørvig alderdomshjem, når forfatter og lokalhistoriker Annie Brydegaard Danielsen og hendes forlægger Lene Bornemann afholder foredrag. 

Foredraget mindes en tid frem til midten af 1900-tallet, hvor det danske samfund var præget af social klasseopdeling. I disse sociale klasser var der forskel på løn, arbejdsvilkår og levevilkår, og specielt den lavere underklasse af samfundet levede under kummerlige forhold, som vi i nutidens Danmark slet ikke kan forestille os en værende realitet.

Der er sket meget positivt for borgerne siden socialloven i 1721 om almissehjælp til den i dag gældende sociallov og servicelov, men foredraget stiller også spørgsmålstegn ved, om de tilbud de ældre får i dag, kan måle sig med tilbuddene fra alderdomshjemmet. 

Arrangementet er gratis, men der skal downloades en gratis billet på forhånd.