Om dette arrangement

Tid
19:00
Pris
50 Kr
Bibliotek
Target
For alle
Foredrag

At se og tegne i naturen

28.08.19
AT TEGNE udstillingen inviterer til foredrag med tegner og forfatter Jens Gregersen i Pakhuset

Foredraget handler om at se og tegne i naturen. Jens Gregersen fortæller og viser billeder som har gjort indtryk. Billeder af Albrecht Dürer, Eric Ennion, Leif Rydeng mv. Dernæst fokuserer han på sine rejser i Arktis som dannede grundlaget for bogen ”Arktisk Sommer.” Han viser fotos og tegninger fra turene. Måske også fra hans seneste bog: ”I urfuglenes Tid.”

JENS GREGERSEN er en kendt tegner, billedkunstner og forfatter til et utal af bøger, udstillinger og udsmykninger
Jens Gregersen kan trække på et fyldigt udvalg af tegninger fra fem årtier med skitseblok, farveblyanter og akvarelfarver. Højdepunkter har der været mange af fx ”Blomsternes Danmark”, som i 90erne udkom i flere oplag, den store bog om Vorsø om alle øens herligheder udgivet i 2010 og 2014 ”Artisk sommer”, der sendte forfatteren på rejser til Sibirien, sidst udkom i 2018 en fornem bog om Urfuglene.

I Horsens Fjor ligger den 62 hektar store ø Vorsø. På øen er der normalt adgang forbudt, og naturen er overladt til sig selv - dog ikke helt. For på øen bor Jens Gregersen og hans hustru og det har de gjort i 36 år. På øen er Jens Gregersen naturens iagttager og særlige formidler.

I forbindelse af AT TEGNE udstillingen er det relevant at citere et par ord fra Jens Gregersen forord til en af sine mange bøger: ” jeg tænker ikke i denne bog at belyse et udvalgt emne, men snarere en refleksion over oplevelser jeg har haft igennem hele livet med det der altid har interesseret mig nemlig årstiderne, stederne, naturen og navnlig fuglene. Undervejs fandt jeg ud af, at mine tegninger og skitser fra naturen interesserede mange. For mig var de delvis mit eget redskab til at fæstne og forstå alt det sete. Tegningerne styrkede hukommelsen, så jeg kunne kende turene og årene fra hinanden. Oplevelserne stod klart frem og blev nuancerede, sekundære ting kom til at spille ind. Tegningerne kunne vise alt muligt, fra andre faunaelementer end fuglen, landskabet, vejret, men også bygninger og ikke mindst de mennesker, man var sammen med”

Efter foredraget er der rundvisning i udstillingen AT TEGNE i PAKHUSgalleriet.